อัตราว่าง. 4,157 อัตรา โดยแบ่งเป็น- ประเภทวิชาการ 18 ตําแหน่ง จำนวน 476 อัตรา-
ประเภททั่วไป 24 ตําแหน่ง จำนวน 2,723 อัตรา-
ครูผู้ช่วย 23 สาขาวิชาเอก จำนวน 958 อัตรา#สำหรับอัตราว่าง.-
วันรับสมัครอาจมีบางตำแหน่งเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) #สำหรับตำแหน่งว่าง.
– วันรับสมัครอาจมีบางตำแหน่งเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) #หนังสือจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ – เพื่อจัดสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น (สอบท้องถิ่น)คลิกลิงก์https://www.facebook.com/…/a.82968…/1800095636815179/…#วันรับสมัครจริง

-ขอบคุณ – เพจ.อาจารย์ ฟ้า สีคราม