ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็น ครูไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ครูก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา ครูบัญชี จำนวน 1 อัตรา ครูเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ถึง ๑๗ กรกฎาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้้