เพลงต่า ตา ต้า

 ต่า ตา ต้า ๆ มาเกิดมา
มาร้องรำทำเพลง
โยกไปทางซ้าย  โยกไปทางขวา

ก้าวออกมา  แล้วตั้งท่าให้ดี

กระดิกนิ้วก้อยกระดิกนิ้วชี้

 

โหลดเลย ข้างล่างนี้
คลิก