กระทรวงสาธารณสุข เร่งแก้ปัญหาความแออัดโรงพยาบาลเกาะสมุย เปิดอาคารบริจาคสมเด็จพุทธาจารย์(สมเด็จเกี่ยว)เดือนมิถุนายน 2560 พร้อมเตรียมยกระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปรองรับผู้ป่วยในพื้นที่และนักท่องเที่ยว

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กรณีความแออัดของโรงพยาบาลเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานีว่า โรงพยาบาลเกาะสมุย เป็นโรงพยาบาลขนาดชุมชนขนาด 135เตียง ได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องจนสามารถให้บริการเฉพาะด้านได้ถึง9สาขา เป็นที่ไว้วางใจและนิยมของผู้มารับบริการมากขึ้นประกอบกับมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยมีอัตราครองเตียงเฉลี่ยประมาณ 120 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เกิดความแออัดในตึกผู้ป่วย

ในการการแก้ปัญหาในระยะสั้น โรงพยาบาลกำลังจะได้รับการส่งมอบอาคารบริจาคสมเด็จพุทธาจารย์(สมเด็จเกี่ยว)เป็นอาคารห้องพิเศษ20ห้องและห้องไอซียู 12เตียง ประมาณเดือนมิถุนายน 2560 นี้ โดยโรงพยาบาลจะได้ย้ายผู้ป่วยหนักที่นอนในตึกสามัญและผู้ป่วยที่นอนรอห้องพิเศษ ประมาณวันละ20-25เตียง จะทำให้ความแออัดในตึกสามัญลดลงได้ในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว กระทรวงสาธารณสุข และเขตสุขภาพที่11 มีแผนยกระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไป เนื่องจากตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ สร้างความเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยว รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการส่งต่อผู้ป่วยและรับการส่งต่อจากโรงพยาบาลเกาะพงันและเกาะเต่าได้ตลอด 24ชั่วโมง

************* 9 เมษายน 2560

แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ