นนี้จะมาพูดถึง เรื่อง “ภาพ”

สมองรับรู้ข้อมูลร้อยล่ะ 80 จากภาพที่มองเห็น แม้จะเป็นประสาทสัมผัสอันดับสุดท้ายที่พัฒนาในวัยทารก แต่เรากลับใช้บ่อยที่สุด บางครั้งถึงขั้นใช้แทนปราสาทสัมผัสอื่น ทุกวันดวงตาผู้ใหญ่ได้รับข้อมูลนับล้านในรูปแบบคลื่นแสง ที่สะท้อนวัตถุต่างๆมาที่จอประสาทตา คลื่นแสงเดินทางด้วยความเร็ว 300000 กม./วินาที จะส่องทะลุกระจกตาที่ชั้นนอกที่สุด ผ่านม่านตามายังเลนส์ตา ซึ้งกล้ามเนื้อโดยรอบจะปรับความโค้งเพื่อปรับความคมชัด แล้วแสงจะส่องทะลุวุ้นในลูกตา (ปริมาณร้อยล่ะ 80 ของปริมาตรลูกตา )สู่จอประสาทตา ซึ้งอยู่ด้านหลังสุดของลูกตา เส้นประสาทตาจะสังสัญญาณแสงไปยังสมองเพื่อ วิเคราะห์ ทั้งหมดนี้ใช้เวลาเพี้ยงเสี้ยววินาที
ประสาทตามีใยประสาทถึง 800000 เส้น ส่งข้อมูลสู่สมองจำนวนมาก เป็นช่องทางสื่อสารที่คับคั้งที่สุดในจักรวาล ก็ว่าได้

ปกติประสาทสัมผัสแต่ล่ะด้านจะมีการทำงานใกล้เคียงกัน แต่เมื่อเรา สน หรือ ใช้สมาธิ ประสาทสัมผัส บางอย่างจะทำงานได้ดี… ..

อ่านบทความแล้ว อย่าลืมแชร์ กันด้วยน่ะจ้ะ อย่าอ่านแต่คนเดียว ….

แสดงความเห็นเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางเว็บ