คู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ของ สพท. และโรงเรียน (ฉบับสมบูรณ์)

1. คู่มือ สพท. 14-07-2558

2. คู่มือโรงเรียนสังกัด สพท_14_07_2558

3. สรุปกระบวนงาน สพท. โรงเรียน สศศ 14 กรกฎาคม 2558"ให้แชร์ได้ เฉพาะ สื่อโซเชียลมีเดีย เท่านั้น เช่น Facebook line google+ Twitter Instagram ไม่อนุญาต ให้อัพโหลดซ้ำ "

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้