ก-ซ writing1

ฌ-ถ writing1

ท-ม writing3

ย-ฮ writing4

 

ขอบคุณที่มาสื่อดีๆจาก NuNOI.NET