อย่างที่ทราบกันดีว่า กุ้งเครฟิช (Crayfish) หรือที่คนไทยเรียกว่ากุ้งก้ามแดงนั้นมีอยู่มากมายหลายสายพันธุ์ ทั้งวสาย P (Procambarus) หรือจะเป็น สาย C (Cherax) หรือจะเป็นกุ้งแคระสายพันธุ์ (Cambarellus) ที่กล่าวมาทั้งสามสายพันธุ์คือกุ้งเครฟิชที่ได้รับความนิยมในบ้านเรา ในปัจจุบันกระแสการเลี้ยงกุ้งเพื่อนำมาเป็นสัตว์สวยงาม และเพาะพันธุ์ขายได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4-1

กุ้งครฟิขเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว มีวัฏจักรวงจรชีวิตที่ไม่ซับซ้อน และไม่ยุ่งยากในการดูแล แต่การเลือกกุ้งเครฟิขซักตัวเพื่อนำมาเลี้ยงนั้นมีวิธีในการสังเกต และเลือกขั้นต้นดังนี้

-สำหรับมือใหม่ควรเลือกพันธุ์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของเมืองไทย ซึ่งที่แนะนำก็ อาทิ

2-1

– สายพันธุ์ C กุ้งก้ามเรียบ  บูลล็อบสเตอร์  (Cherax quadricarinatus),

a1-1

– สายพันธุ์ P กุ้งก้ามหนาม  ไบร์ท ออเรนจ์ (Procambarus clarkii)

a3-1

-สายพันธุ์ “กุ้งแคระสีส้ม”  (Cambarellus patzuarensis)

-การเริ่มต้นเลี้ยงขอแนะนำว่าควรเลือกกุ้งที่ลงเดินแล้ว ที่มีอายุประมาณ 1–2 เดือน เป็นอย่างต่ำ เนื่องจากเป็นช่วงที่พ้นจากสภาพลูกกุ้งแล้ว มีความแข็งแรงมากขึ้น และยังปรับตัวได้ง่าย

123