แบบฝึกคิดเลขเร็ว บทท่องอาขยาน ป.1 เล่มที่  ทั้งหมด 8 เล่ม พร้อมเฉลย

แบบฝึกคิดเลขเร็ว (1) แบบฝึกคิดเลขเร็ว (2) แบบฝึกคิดเลขเร็ว (3)"ให้แชร์ได้ เฉพาะ สื่อโซเชียลมีเดีย เท่านั้น เช่น Facebook line google+ Twitter Instagram ไม่อนุญาต ให้อัพโหลดซ้ำ "

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้