1.  ลำดับ ( Sequence)  คือบทนิยาม
ลำดับ คือ ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก 
ตัวแรกหรือเซตของจำนวนเต็มบวก และเขียนเรียงตามลำดับได้ดังนี้  f(1),f(2),f(3),…,f(n),…
เรียก f(1)       ว่า พจน์ (term) ที่  1   เขียนแทนด้วย   a1     เรียก f(2)       ว่า พจน์ (term)  ที่  2   เขียนแทนด้วย   a2เรียก f(3)       ว่า พจน์ (term)   ที่  3  เขียนแทนด้วย   a3
ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์   

ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์