แบบฝึกจำนวนไม่เกิน 9

AW_0853_1 AW_0853_C cover_1

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้