กระจาด        กระจับ        กระดูก       กระดาน       กระบุง         กระปุก        กระแต        กระต่าย         กระโปรง      กระดาษ      กระท้อน       กระติก

กระติบ       กระสอบ        กระเป๋า       กระจง        กระจอก         กระจิบ       กระป๋อง     กระจก          กระรอก

แบบ ฝึกอ่านสระ ภาษาไทย 19 หน้า