แบบฝึกทักษะการอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.3 – ป.6

 อ่านคล่องเขียนคล่อง ป.3
 อ่านคล่องเขียนคล่อง ป.4
ไฟล์เสียหายเนื่องจากไวรัส"ให้แชร์ได้ เฉพาะ สื่อโซเชียลมีเดีย เท่านั้น เช่น Facebook line google+ Twitter Instagram ไม่อนุญาต ให้อัพโหลดซ้ำ "

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้