กิจวัตรประจำวันวัยเด็กเราคงเคยผ่านกันมาไม่ว่าจะเป็นการตื่นสาย ต้องรีบอาบน้ำแปรงฟันไปโรงเรียน เลิกเรียนกลับบ้าน ทำการบ้านที่ครูให้มา แม้การใส่เสื้อผ้าจนถึงการเข้านอน ซึ่งชีวิตในวัยเด็ก เราจะเจอแบบนี้เรื่อยไปจนกระทั่งเติบใหญ่ แม้แต่คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องเจอสถานการณ์แบบนี้ทุกวัน การสนทนากันระหว่างแม่กับลูก หรือการสนทนากับลูกน้อย (Talk to child)

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6