แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูด
ตอนที่ 1
: การพูดคำศัพท์จากภาพ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
คำชี้แจง
: ให้นักเรียนดูภาพที่กำหนดให้และบอกคำศัพท์จากภาพ
คำศัพท์จากภาพ คือ  จงตอบคำถามให้ถูกต้อง ครูต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันค่ะ
พร้อมเฉลย ท้ายใบงานทุกอันค่ะ หากเป็นประโยชน์ อย่าลืมแชร์ บทความนี้ด้วยน่ะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจสร้างสรรค์ผลงานต่อไป ค่ะ และขอขอบคุณพื้นที่ เว็บไซต์ Kru2day ที่ให้แบ่งปันค่ะ
ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4