เหมาะสำหรับการฝึกกล้ามเนื่อ ให้เด็ก ให้เมีความแข็งแรงมากขึ้น มีทั้งหมด 15 ชุดด้วยกัน
แจกเฉพาะที่เว็บไซต์ Kru2day เท่านั้นหากมีใคร Copy

นำไปขายกรุณาแจ้ง เพื่อดำเนินเดินคดีให้ถึงที่สุด
แต่หา ครูหรือผู้ปกครองท่านใด แชร์ บทความนี้จักเป็นที่ยินดียิ่งนัก
แบบฝึกชุดที่01 ขีดเเขียนเตรียมพร้อม_2
แบบฝึกชุดที่02 ตัวเลขอารบิก_7
แบบฝึกชุดที่02 ตัวเลขอารบิก_7
แบบฝึกชุดที่04 เกมส์ตัวเลข_1
แบบฝึกชุดที่04 เกมส์ตัวเลข_8
แบบฝึกชุดที่08 วาดภาพระบายสีชุดสัตว์_1
แบบฝึกชุดที่08 วาดภาพระบายสีชุดสัตว์_6
แบบฝึกชุดที09 วาดภาพระบายสีชุดผลไม้_1
แบบฝึกชุดที11 วาดภาพระบายสี A ถึง Z
แบบฝึกชุดที12 วาดภาพระบายสีรวมการ์ตูน_5
แบบฝึกชุดที13 วาดภาพระบายสีรวมการ์ตูน_1
แบบฝึกชุดที่15 จับคู่ภาพสัมพันธ์