แบบฝึกการ อ่าน-เขียน คำพื้นฐาน

3148
 1. หัวเราะ                 พะโล้
 2. กระป๋อง             ชีวิต
 3. สะอาด                     นักเรียน
 4. ไกล                     แปรง
 5. วิตามิน                 แจกัน
 6. ใต้ถุน                 มังคุด
 7. ร้องเพลง           รับจ้าง
 8. แตงกวา                อากาศ
 9. รับประทาน     เลือด
 10. ส้มตำ                  อำเภอ

  อ่านคำพื้นฐาน