1. หัวเราะ                 พะโล้
 2. กระป๋อง             ชีวิต
 3. สะอาด                     นักเรียน
 4. ไกล                     แปรง
 5. วิตามิน                 แจกัน
 6. ใต้ถุน                 มังคุด
 7. ร้องเพลง           รับจ้าง
 8. แตงกวา                อากาศ
 9. รับประทาน     เลือด
 10. ส้มตำ                  อำเภอ

  อ่านคำพื้นฐาน