ป้าบอกขายเนื้อ          เชื่อมีโปรตีน
เด็กกินแล้วดี                      มีการเติบโต
พี่สายขายนม              พี่สายขายดี
นมมีหลายรส                     นมสดนมเปรี้ยว
นมหวานอร่อยเชียว           อีกรสช็อกโกแลต
แถมด้วยโยเกิรต์                       รสเลิศทั้งร้าน

ปก เนื้อเรื่อง เนื้อ นม ไข่ เนื้อเรื่อง เนื้อ นม ไข่