ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ตหัวข้อต่างๆ เพื่อให้น้องๆได้เห็นภาพรวมว่าในวิชาคณิตศาสตร์นั้น น้องๆจะได้เรียนเรื่องใดบ้าง โดยในแต่ละหัวข้อโจทย์จะเริ่มตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับชั้นต่างๆ ตั้งแต่ประถมต้น – ประถมปลาย มัธยมต้น และ มัธยมปลาย (โดยในแต่ละหัวข้อ น้องๆจะได้เรียนในช่วงระดับชั้นต่างๆกันไป) อย่างไรก็ตาม น้องๆสามารถฝึกทำแบบฝึกหัดตั้งแต่ระดับพื้นฐานและค่อยๆทำจนสามารถทำโจทย์ที่ยากขึ้นได้ตามลำดับ

เล่มที่ 5
แบบฝึกคิดเลขเร็ว05 (1) แบบฝึกคิดเลขเร็ว05 (2) แบบฝึกคิดเลขเร็ว05 (3)
เล่มที่ 6
แบบฝึกคิดเลขเร็ว06 (1) แบบฝึกคิดเลขเร็ว06 (2) แบบฝึกคิดเลขเร็ว06 (3)
คู่มือ
คู๋มือ (1) คู๋มือ (2) คู๋มือ (3)

เฉลย
เฉลย (1) เฉลย (2) เฉลย (3)