แบบฝึกคิดเลขเร็ว บทท่องอาขยาน ป.1 เล่มที่ 4  ทั้งหมด 8 เล่ม พร้อมเฉลย

ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ตหัวข้อต่างๆ เพื่อให้น้องๆได้เห็นภาพรวมว่าในวิชาคณิตศาสตร์นั้น น้องๆจะได้เรียนเรื่องใดบ้าง โดยในแต่ละหัวข้อโจทย์จะเริ่มตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับชั้นต่างๆ ตั้งแต่ประถมต้น – ประถมปลาย มัธยมต้น และ มัธยมปลาย (โดยในแต่ละหัวข้อ น้องๆจะได้เรียนในช่วงระดับชั้นต่างๆกันไป) อย่างไรก็ตาม น้องๆสามารถฝึกทำแบบฝึกหัดตั้งแต่ระดับพื้นฐานและค่อยๆทำจนสามารถทำโจทย์ที่ยากขึ้นได้ตามลำดับ

แบบฝึกหัดส่วนพื้นฐานนั้น นำแนวคิดและหลักการเรียนคณิตศาสตร์จากประเทศสิงคโปร์มาประยุกต์ใช้ค่ะ

แบบฝึกคิดเลขเร็ว04 (1) แบบฝึกคิดเลขเร็ว04 (2) แบบฝึกคิดเลขเร็ว04 (3)