ประกาศ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

เปิดเมนูให้ทำข้อมูลต้นปีการศึกษา 2563 (15 มิ.ย. ถึง 18 ก.ค. 2563)
แนวทางการทำข้อมูลปีการศึกษา 2563

  • พื้นฐานโรงเรียน จำนวนห้องเรียน พิกัดโรงเรียน ข้อมูลไฟฟ้า ประปา และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆให้ตรวจสอบและปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง
  • ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนปี 2563 ที่ระบบเลื่อนชั้น/ซ้ำชั้นมาให้แล้ว ตามที่โรงเรียนได้ทำข้อมูลไว้รอบสิ้นปีการศึกษา 2562 (โรงเรียนไม่ต้องไปทำเลื่อนชั้นอีกรอบ)
  • นักเรียนที่ทำรอดำเนินการไว้รอบสิ้นปี รวมถึงในเมนู 3.1.8 จะค้างอยู่ในปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด ถ้าติดตามกลับเข้ามาเรียนได้หรือจบการศึกษาไม่พร้อมรุ่น ให้ดำเนินการตามสาเหตุโดยใช้เมนู 2.6.1,2.6.2,2.6.3,2.6.4
  • นักเรียนที่ค้างอยู่ในปีการศึกษา 2562 ถ้ายังติดตามไม่ได้และยังไม่ดำเนินการอะไรสามารถปล่อยค้างไว้ในปี 2562 ได้จนถึงรอบการทำข้อมูลสิ้นปี 2563
  • เพิ่มนักเรียน/ย้ายเข้า/เพิ่มนักเรียนติด G สำหรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ได้ โดยยึดการมีตัวตนจริงในโรงเรียน ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
  • ย้ายออก/จำหน่าย สามารถจำหน่ายนักเรียน โดยยึดการมีตัวตนจริงในโรงเรียน ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
  • จำหน่าย/ออกกลางคัน ให้ปรึกษาเขตพื้นที่การศึกษาก่อนดำเนินการใดๆ
  • กรอกข้อมูลรายบุคคล เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง ความด้อยโอกาส

ปุ่มยืนยันจะสามารถกดได้ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และปิดระบบในวันเดียวกันเวลา 16.30 น.

DMC2563  คลิกเลย