โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน เอกสังคมศึกษา ดังนี้

รับสมัครพนักงานราชการ

วุฒิ/วิชาเอก: เอกสังคมศึกษา
เงินเดือน :  18,000.- บาท
สถานที่รับสมัคร : ยื่นใบสมัครได้ที่  โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร
  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
วันที่รับสมัคร :  26-29 มิถุนายน 2558
วัน/สถานที่สอบ : 3 มิถุนายน 2558
วันประกาศผลสอบ : 5 มิถุนายน 2558
เว็บไซต์ : http://www.sarathum.ac.th/