…..

สม ศ.ปรับวิธีประเมินใหม่ใช้ระบบออนไลน์ ลดภาระการเตรียมเอกสาร ไม่ต้องใช้ จนท.สมศ.ลงไปประเมิน ชี้เริ่มใช้ในการประเมินคุณภาพรอบสี่ทันที แต่จะเลื่อนให้เริ่มการประเมินไปในเดือนเม.ย.2559 เพื่อวางเกณฑ์ประเมินให้เสร็จสอดคล้องกับแนวทางใหม่

วันนี้ (27 พ.ค.) พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รม ว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีที่นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งดูแลสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้สรุปผลการประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการประเมินคุณภาพภาย นอกรอบ 4 ปีงบประมาณ 2559-2563 จากเดิมจะส่งผู้ประเมินไปประเมินที่สถานศึกษา เป็นการประเมินออนไลน์ ว่า การ ปรับปรุงระบบการประเมินคุณภาพภายนอกดังกล่าว จะเป็นการลดภาระการประเมินของสถานศึกษา ซึ่งที่ผ่านมา มีข้อร้องเรียนจากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ว่าใช้เวลาในการเตรียม เอกสารมาก อีกทั้งผู้ประเมินมีมาตรฐานไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น วิธีการประเมินโดยระบบออนไลน์ จะช่วยลดภาระเรื่องเอกสาร งานธุรการลง เพราะใช้การส่งข้อมูลแบบออนไลน์ ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ของสมศ.เข้าไปประเมินที่โรงเรียน และจะเป็นการประเมินโดยสมัครใจ ใครมีปัญหาก็จะได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ผู้เกี่ยวข้องน่าจะยินดี และสามารถทำได้โดยไม่ต้องไปแก้ในเรื่องกฎหมายใดๆ อย่างไรก็ตาม การประเมินคุณภาพ ยังมีความจำเป็น แต่ต้องปรับรูปแบบให้เหมาะสม และไม่เป็นภาระสำหรับทางโรงเรียน โดยการประเมินแบบออนไลน์ จะใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ทันที

นายอมรวิชช์ นาครทรรพ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะกรรมการในคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินภายนอก กล่าวว่า การ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 จะเลื่อนจากเดิมที่กำหนดในเดือนตุลาคม 2558 เป็น เดือนเมษายน 2559 ดังนั้น คณะทำงานฯ จะมีเวลาอีก 9 เดือนในการจัดทำหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งคงจะไม่ใช่การประเมินในรูปแบบเดียวกันหมดทั้งประเทศ เช่น ใครจะเป็นโรงเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือ มีความโดดเด่นทางด้านใด ก็จะออกแบบการประเมินให้สอดคล้องกับโรงเรียนในกลุ่มนั้นๆ สำหรับโรงเรียนที่มีปัญหาก็จะได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งขณะนี้ จากข้อมูลของสมศ. พบว่า มีโรงเรียนประมาณ 30% ของโรงเรียนทั้งหมด ที่ไม่ผ่านการปรเมินอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น เราน่าจะใช้ข้อมูลของสมศ. เป็นตัวชี้เป้าได้ว่าต้องไปต้องพัฒนาโรงเรียนในกลุ่มนี้ด้านใด อีกทั้งจะช่วยประหยัดงบประมาณในการส่งผู้ประเมินลงพื้นที่ประเมินตาม โรงเรียนได้มาก

“การ รื้อระบบการประเมินคุณภาพภายนอกดังกล่าว คงจะทำให้ครูเฮ เพราะที่ผ่านมามีเสียงบ่นจากครูมาตลอดว่า การประเมินของสมศ. สร้างภาระมาก”นายอมรวิชช์ กล่าว

ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการ