เอาไว้สำหรับเด็กที่ยังคัดไม่คล่องหรือกำลังฝึกหัดในการคัดลายมือ

2558-07-09 14_05_02-7ฝึกคัดลายมือกไก่

 

48104437_1_20120122-153116 kad_t_0 kad_t_1

kad_t_2 kad_t_3 kad_t_4 kad_t_5 kad_t_6 kad_t_7

kad_t_8 kad_t_9 kad_t_10 kad_t_11 kad_t_12 kad_t_13

kad_t_14 kad_t_15 kad_t_16 kad_t_17 kad_t_18 kad_t_19

kad_t_20 kad_t_21 kad_t_22 kad_t_23 kad_t_24 kad_t_25

kad_t_26 kad_t_27 kad_t_28 kad_t_29 kad_t_30 kad_t_31

kad_t_32 kad_t_33 kad_t_34 kad_t_35 kad_t_36 kad_t_37

kad_t_38 kad_t_39 kad_t_40 kad_t_41 kad_t_42 kad_t_43

kad_t_44