ก็ 1 . ก็
2 . กบ 2 . กด
3 . กระจก 3 . กด
4 . กระจุย 4 . กบ
5 . กระดิ่ง 5 . กรอบ
6 . กระดุม 6 . กระดาน
7 . กระโดด 7 . กระดาษ
8 . กระตาย 8 . กระเดง
9 . กระถิน 9 . กระโดด
1 0 . กระเทียม 1 0 . กระตาย
1 1 . กระเบื้อง 1 1 . กระตายกับเตา

 

[social_lock] 1คำพื้นฐานภาษาไทย ป. ๑ [/social_lock]

 

 "ให้แชร์ได้ เฉพาะ สื่อโซเชียลมีเดีย เท่านั้น เช่น Facebook line google+ Twitter Instagram ไม่อนุญาต ให้อัพโหลดซ้ำ "

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้