โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สัมภาษณ์ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.

1. รับสมัครครูเอกวิทยาศาตร์ จำนวน 1 อัตรา สอนระดับมัธยม

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
หากมีความเข้าใจ และ/หรือสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office (MS Word, Excel), PowerPoint และ/หรือ Internet
มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานนอกเวลาได้
ทุกตำแหน่งไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียน ได้แก่ นิมิตใหม่ มีนบุรี หนองจอก หทัยราษฎ์ ลำลูกกา เป็นต้น

2. รับสมัครครูเอกภาษาไทน จำนวน 1 อัตรา สอนระดับมัธยม

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
หากมีความเข้าใจ และ/หรือสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office (MS Word, Excel), PowerPoint และ/หรือ Internet
มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานนอกเวลาได้
ทุกตำแหน่งไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียน ได้แก่ นิมิตใหม่ มีนบุรี หนองจอก หทัยราษฎ์ ลำลูกกา เป็นต้น

วิธีการสมัคร
สมัคร ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 14.00 น. / หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-25436921-4

http://www.swm.ac.th
https://www.facebook.com/nimitmaischool/