ระบุความต้องการมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด

26มี.ค. ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และว่าที่หัวหน้าพรรคพรรคประชาสันติ กล่าวในงานปาฐกถาพิเศษ สร้างปัญญาเพื่อสรรค์สังคม  ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ว่า ผู้นำต้องไม่แสดงออกด้วยความกลัวแม้จะกลัว การสร้างปัญญามีบันได 3 ขั้น คือ การเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้เป็นระบบ ควบคุมอารมณ์

ทั้งนี้ คุณสมบัติผู้นำประเทศคือต้องเสียสละไม่กอบโกย ทำกับพูดในสิ่งเดียวกันไม่ใช่หน้าไหว้หลังหลอก มือถือสากปากถือศีล

นอกจากนั้น ดร.ปุระชัย ยังกล่าวในตอนหนึ่งว่า มาสโลว์ อธิบายว่า ความต้องการของมนุษย์ไม่สิ้นสุด มีอำนาจแล้ว มีเงินแล้ว ยังต้องการความเป็นอมตะ

 "ให้แชร์ได้ เฉพาะ สื่อโซเชียลมีเดีย เท่านั้น เช่น Facebook line google+ Twitter Instagram ไม่อนุญาต ให้อัพโหลดซ้ำ "

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้