ไวรัส โรทา

ในช่วงอากาศหนาว พบว่ามีการระบาดของโรคท้องร่วงในเด็กทารกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุ 6-11 เดือน ความเสี่ยงของโรคจะลดลงเมื่ออายุเกิน 5 ขวบ ไวรัสอันตรายตัวนี้มีชื่อว่า “โรทา” ไวรัส “โรทา” ติดต่อโดยระบบทางเดินอาหาร คือเมื่อรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเบื้อนไวรัสเข้าไป จะเข้าสู่ร่างกายและฟักตัวอย่างรวดเร็ว ประมาณ 24-48 ชั่วโมง ผู้ป่วยจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเป็นน้ำ หากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะเด็กที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่ามาตรฐาน

แต่หากได้รับการรักษาทันเวลา อาการจะทุเลาลงภายใน 1 สัปดาห์ ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคนี้โดยเฉพาะ แต่การป้องกันที่ดีที่สุดทางธรรมชาติ คือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะนมแม่มีภูมิคุ้มกันโรคจากการรับเชื้อตามธรรมชาติ ที่ผ่านเข้าสู่ทารกได้โดยตรง ซึ่งเมื่อเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป ระดับภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติที่ได้รับจากแม่จะลดน้อยลง สิ่งที่ควรดูแลเป็นพิเศษ คือ ขวดน้ำ ขวดนม และอาหาร ต้องสะอาด ถูกสุขอนามัยโดยตลอด