ไข้หวัดนก

เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ปีก ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ เอช 5 เอ็น 1 (H5N1) สามารถติดต่อถึงคนได้ จากการสัมผัสสารคัดหลั่งของสัตว์ปีก

ผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่ธรรมดา แต่จะมีอาการรุนแรงกว่า มีไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดกล้ามเนื้อทั้งตัว อ่อนเพลียมาก ไอมากจนเจ็บหน้าอก เจ็บคอ น้ำมูกไหล คัดจมูก หายใจลำบาก อาจมีอาการของระบบทางเดินอาหารแทรก เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง บางรายอาจมีอาการแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม การติดต่อของโรคนี้ ไม่ได้เกิดโดยรับประทานเนื้อสัตว์หรือไข่ที่ปรุงสุกแล้วแต่อย่างใด สำหรับวิธีป้องกันโรคคือ รักษาร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ อยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก งดการสูบบุหรี่ เสพสุราและยาเสพติด และควรรักษาสุขวิทยาส่วนบุคคล เช่น การล้างมือหลังจับต้องสัตว์ทุกชนิด