Elionas2 / Pixabay

หาก..ตับป่วย..จะมีอาการอย่างไร ?

                   การทำงานของตับมีความซับซ้อนมากและมีหน้าที่หลายอย่าง    หากตับป่วยจึงส่งผลต่อร่างกายมาก

อาการทางโรคตับอาจแบ่งออกเป็นสองอย่างคือ    อาการเฉพาะที่บริเวณตับ    และอาการอันเกิดจากการทำงานของตับที่ลดลง

อาการเฉพาะที่อาจเกิดจากการที่ตับบวมดันเยื่อหุ้มตับ    จะมีอาการจุกแน่นชายโครงขวาหรือแค่ท้องอืดตื้อ ๆ    หากตับโตมาก ๆ หรือมีก้อนในตับอาจโตจนคลำตับได้หรือมีก้อนดันหน้าท้องนูนออกมา    บางรายอาจร่วมกับมีอาการปวดซึ่งอาจร้าวไปไหล่หรือสะบักด้านขวาได้

อาการซึ่งเกิดจากการทำงานของตับที่ลดลงจะทำให้อ่อนเพลียเบื่ออาหาร    โดยอาการมักเป็นมากตอนบ่าย ๆ    ในกรณีที่ตับมีการเสื่อมการทำงานมาก ๆ การผลิตสารต่าง ๆ ลดลงทำให้ระดับอัลบูมินต่ำ    เกิดเท้าบวม    ท้องมาน    การขับน้ำดีเสียไปเกิดภาวะดีซ่าน    ปัสสาวะเหลือง    ตาเหลือง    เลือดออกง่ายหยุดยาก    จนถึงหากมีอาการมาก ๆ เกิดตับวาย    ซึมในที่สุด

นอกจากนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งอาจมีอาการที่เกิดจากการทำลายสารต่าง ๆ รวมถึงฮอร์โมนลดลง    ทำให้มีฝ่ามือแดง    นมโตในผู้ชาย    หรือมีเส้นเลือดฝอยขยายแดง ๆ บริเวณหน้าอก    หรือมีความรู้สึกทางเพศลดลงได้

แต่ผู้ป่วยโรคตับส่วนใหญ่ไม่มีอาการ    การจะทราบว่าตับมีปัญหาหรือไม่ต้องอาศัยการซักประวัติและการตรวจร่างกายโดยแพทย์    ร่วมกับการตรวจเลือดดูการทำงานของตับ    ดังนั้นหากสงสัยว่าจะป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับตับก็ขอให้ไปตรวจกับแพทย์นะคะ    ตับเรามีชิ้นเดียวต้องถนอมรักษาไว้ก่อนที่จะเกิดการเจ็บป่วยร้ายแรงขึ้นค่ะ