ทำไมต้องขูดหินปูน ?

        กำเนิดตามธรรมชาติของหินปูนในช่องปาก มาจากน้ำลายที่มีสารเคมีต่างๆ หลายชนิด โดยเฉพาะสารอนินทรีย์ ประเภท แคลเซียมและฟอสเฟต ซึ่งจะสามารถตกตะกอนได้ ภายใต้สภาวะความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำลาย ผู้ที่มีน้ำลายค่อนไปทางกรด การตกตะกอนของสารแคลเซียมในการเกิดหินปูน จะเกิดน้อยกว่าผู้ที่มีน้ำลายค่อนไปทางด่าง

ทันตแพทย์มักแนะนำให้ตรวจช่องปาก ปีละ 1-2 ครั้ง ขึ้นกับสภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคช่องปากในแต่ละคน เช่น ผู้ที่ใส่เครื่องมือจัดฟัน ฟันปลอม หรือมีฟันผุแล้วอุดหลายซี่ ควรได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากบ่อยขึ้น การตรวจสุขภาพช่องปากนั้นจะตรวจรวมไปถึงปริมาณของหินปูนบนตัวฟันด้วย ถ้ามีมากพอควรทันตแพทย์จะแนะนำให้ขูด เพราะหินปูนที่เกิดขึ้นจะบาดเหงือก ทำให้เหงือกอักเสบ บางคนที่มีหินปูนมากๆ ทำให้เกิดเลือดออกขณะแปรงฟันได้

โดยทั่วไปแล้วการขูดหินปูนปี 2 ครั้งน่าจะเพียงพอในผู้ใหญ่ และเมื่อขูดแล้วควรทำความสะอาดเหงือกและฟันอย่างถูกวิธี เพื่อชะลอการเกิดหินปูนครั้งต่อไป