ชุดที่ 1 – นับจำนวน

ชุดที่ 2 – นับจำนวน แบบที่ 2

ชุดที่ 3 – รู้จักตัวเลข ตัวหนังสือ และลำดับตัวเลข 1-20

ชุดที่ 4 – ตัวเลข ลำดับ มากน้อย"ให้แชร์ได้ เฉพาะ สื่อโซเชียลมีเดีย เท่านั้น เช่น Facebook line google+ Twitter Instagram ไม่อนุญาต ให้อัพโหลดซ้ำ "

เราชอบที่จะฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้