ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2302 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560
“การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด”"ให้แชร์ได้ เฉพาะ สื่อโซเชียลมีเดีย เท่านั้น เช่น Facebook line google+ Twitter Instagram ไม่อนุญาต ให้อัพโหลดซ้ำ "

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้