ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67/ 2560 สุขศึกษา และพลศึกษา ไฟล์ภาพอ่านได้เลย
วันที่ 2- 4 ก.ค.60 ได้ประชุมปรับปรุงเกณฑ์การแข่งขันและวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ได้ข้อสรุปดังนี้
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
จะเริ่มประกาศตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
ปีนี้มีโปรแกรมระบบกลุ่มโรงเรียน ให้กับ สพป.ทุกเขต โดยสามารถออกเกียรติบัตรได้
ทดลองใช้ที่ สพป.ขอนแก่นเขต 1 ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม 256
การอบรม admin เขตพื้นที่ในแต่ละภาค จะเริ่มจัดตั้งแต่ ปลายเดือนกรกฎาคม และต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป
การจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ จัดงานที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคดังนี้
ภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร วันที่13-15 ธันวาคม 2560
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น วันที่ 17-19 ธันวาคม 2560
ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.นครนายก   วันที่ 4-6 มกราคม 2561
ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 19-21 ธันวาคม 2560