ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67/ 2560 หุ่นยนต์ ไฟล์ภาพอ่านได้เลย
วันที่ 2- 4 ก.ค.60 ได้ประชุมปรับปรุงเกณฑ์การแข่งขันและวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ได้ข้อสรุปดังนี้ เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จะเริ่มประกาศตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ปีนี้มีโปรแกรมระบบกลุ่มโรงเรียน ให้กับ สพป.ทุกเขต โดยสามารถออกเกียรติบัตรได้ ทดลองใช้ที่ สพป.ขอนแก่นเขต 1 ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม 256 การอบรม admin เขตพื้นที่ในแต่ละภาค จะเริ่มจัดตั้งแต่ ปลายเดือนกรกฎาคม และต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป การจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ จัดงานที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคดังนี้ ภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร วันที่13-15 ธันวาคม 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น วันที่ 17-19 ธันวาคม 2560 ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.นครนายก   วันที่ 4-6 มกราคม 2561 ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี   วันที่ 19-21 ธันวาคม 2560