ยังห่วงใย จากดวงใจ คนไกล้บ้าน กายสำราญ แต่ดวงจิด เฝ้าคิดถึง
คำสั่งลา ครั้งจากมา ยังตรราตรึง คิดคำนึก ตอกย้ำ ทำตัวดี
จงเป็นคน มีวาจา เป็นสัจจะ มีภาระ เร่งกระทำ อย่าคิดหนี
ช่วยแบ่งปัน โอบอ้อม เอื้ออารี เท่าที่มี ช่วยเหลือได้ อย่าปล่อยวาง
ผ่านมานานยังจดจำทุกคำสอน แสงนีออน แห่งเมืองไหญ่ แม้มากสี
จะยึดมั่น จดจำ ทุกวจี เป็นคนดี ไห้จงได้ แม้ไกลเธอ…."ให้แชร์ได้ เฉพาะ สื่อโซเชียลมีเดีย เท่านั้น เช่น Facebook line google+ Twitter Instagram ไม่อนุญาต ให้อัพโหลดซ้ำ "

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้