เมื่อวันที่ 23 กันยายน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบอุทกภัย จากพายุทกซูรี

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) พิษณุโลก เขต 2 โดยมีนายวินัย น้อยเอี่ยม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ว่าที่ ร.ต.เกตุ ต่วนเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำปาด ผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย รายงานสถานการณ์ข้อมูลความเสียหาย พร้อมข้อเสนอแนะ ว่า นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีความห่วงใยโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยเป็นอันดับ 1 และสั่งการให้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน รวมถึง ผู้ปกครอง สำหรับโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยให้เร่งสำรวจความเสียหายทั้งอาคาร สถานที่ สื่อการเรียนการสอน เสนอของบประมาณโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ ข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ที่โรงเรียนประสบอุทกภัย จะรวมรวบเพื่อนำไปวางแผน ป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมโรงเรียนกับหน่วยงานต่างๆ ต่อไป

นายวินัย กล่าวว่า จากสถานการณ์พายุทกซูรี เกิดฝนตกหนักใน จ.พิษณุโลก ต่อเนื่อง 2 วัน ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ และเทือกเขา 10 โรงเรียน ขณะนี้ระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โรงเรียนได้สำรวจความเสียหาย และเสนอเรื่องเพื่อขอรับงบฯ ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสื่อการเรียนการสอน

ว่าที่ ร.ต.เกตุ กล่าวว่า โรงเรียนบ้านน้ำปาด ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ริมคลอง และเทือกเขา อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ได้ประสบอุทกภัย รวม 9 ครั้ง ระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร ได้รับความเสียหายทั้งอาคารเรียน อาคารประกอบ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ และสื่อการเรียนการสอน

ที่มา https://www.matichon.co.th/news/673934