อัพเดท Opera บราว เซอร์ ตัวนี้ยัง Beta อยู่สำหรับนักท่องเน็ตทั้งหลาย ทั้งแรง ทั้งเร็ว เจ้านี้ก็ใช่ย่อย พัฒนามาหลายเวอร์ชั่นแล้ว ล่าสุดเห็นการจัดเก็บเป็นสถิติเปรียบเทียบเรื่องต่าง ๆ กับบราวเซอร์ตัวอื่น ๆ ไม่น่าเชื่อว่าความเร็วของ Opera นั้นมาแรงแซงตัวอื่นจริง ๆ ใครเบื่อ IE หรือตัวอื่น ๆ หรืออยากจะลอง Opera ดาวน์โหลดไปใช้งานกันดู เรากล้ายืนยันเรื่องความแรงและเร็ว

A full-featured Internet browser, Opera includes pop-up blocking, tabbed browsing, integrated searches, and advanced functions like Opera’s groundbreaking E-mail program, RSS Newsfeeds and IRC chat. And because we know that our users have different needs, you can customize the look and content of your Opera browser with a few clicks of the mouse.

Features:

  • Speed Dial: Your favorite sites are just one click away at all times.
  • Search Shortcuts: Faster search – type your queries directly into the address bar.
  • Trash Can: Instantly reopen recently closed tabs.
  • Speed Dial: Get your favorite Web page with just one click.
  • Mouse Gestures: With Opera you can navigate the Web with your mouse.
  • Opera Link: Synchronize data of your choice online, or among different computers and devices.
  • Quick Find: Opera remembers not only the titles and addresses, but also the actual content of the Web pages you visit.
  • Feed Preview: Preview a Feed by clicking on the feed icon, and you will see it in clean and efficient multiple-column layout.