กำหนดคำจำกัดความก่อนออกประกาศกระทรวง สนองนโยบายนายกฯ

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2558 พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ. ว่า ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำถึงเรื่องการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ หรืออีเวนต์ ของแต่ละกระทรวง ที่บางครั้งอาจไม่มีความจำเป็นและใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ดังนั้น นายกฯ จึงกำชับให้แต่ละกระทรวงไปพิจารณาว่าโครงการหรือกิจกรรมใดที่ไม่จำเป็นก็ไม่ ต้องจัด หรือให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้งบประมาณจัดกิจกรรม ทั้งนี้ในส่วนของ ศธ.เมื่อนายกฯ กำชับมาก็จะไปกำหนดมาตรการ หรือออกประกาศ ศธ.เพื่อเป็นนโยบายไปยังองค์กรหลัก และหน่วยงานของ ศธ. เกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว ขณะเดียวกันจะต้องกำหนดคำจำกัดความให้ชัดเจนว่างานอีเวนต์คืออะไร เพราะบางกิจกรรม อาทิ การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 48 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 พ.ค.นี้ ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี โดย ศธ.เป็นเจ้าภาพ ก็ไม่ถือว่าเป็นงานอีเวนต์ แต่เป็นการจัดประชุมตามวาระ ซึ่งถ้าเป็นงานในลักษณะนี้ก็ไม่ขัดข้อง แต่ในอนาคตหากหน่วยงานต่างๆจะจัดงานในลักษณะอื่นๆ ที่คิดมาเองที่ใช้งบประมาณสูงในการจ้างบริษัทมาดำเนินการก็อาจจะต้องเสนอ โครงการมาให้พิจารณาก่อน

พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ได้ขอให้ผู้บริหารทุกองค์กรหลักไปศึกษาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. …ที่อยู่ระหว่างการเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสอบถามความเห็นภายในว่าข้อกำหนดในร่างรัฐธรรมนูญฯ มีมาตราใด หรือเรื่องใดที่เกี่ยวกับกระทรวงที่พิจารณาแล้วและเห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อ องค์กร ก็ให้รวบรวมความคิดเห็นมาแล้วนำเสนอมายังสำนักงานปลัด ศธ.ภายในวันที่ 27 เม.ย.นี้ เพื่อที่จะได้หารือร่วมกันอีกครั้ง ก่อนที่ ศธ.จะสรุปความเห็นเสนอกลับไปยัง นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ต่อไป.

 

http://www.thairath.co.th/content/494592