ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อขอความร่วมมือให้คุรุสภาเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อเกิดเหตุครูกระทำความผิดที่ขัดต่อหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณความเป็นครู ซึ่งเป็นเหตุที่สังคมรับไม่ได้ โดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนหรือผู้อื่น หากพบว่ามีมูลเบื้องต้นขอให้คุรุสภาระงับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ ถูกกล่าวหาเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ครูยุติการทำงานโดยอัตโนมัติ จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการสอบสวน หากพบว่ามีความผิดจริงก็จะถูกเพิกถอนในอนุญาตฯทันที แต่ถ้าผลการสอบสวนจนถึงที่สุดออกมาว่าครูไม่ผิด ก็จะต้องคืนใบอนุญาตฯ ให้ตามเดิม

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า เรื่องนี้สืบเนื่องจากกรณีครูโรงเรียนดัง มีปัญหาละเมิดทางเพศนักเรียน ตนได้หารือกับ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ และผู้บริหารแล้ว ส่วนใหญ่มีความเห็นร่วมกันว่าคุรุสภาควรเข้ามาช่วยกำกับดูแลและเพื่อให้เป็น กรณีตัวอย่าง สพฐ.จะเสนอให้คุรุสภา พิจารณาระงับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโรงเรียนดังที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดทาง เพศนักเรียนเป็นรายแรก แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคุรุสภาด้วย อย่างไรก็ตาม ต่อไปหากมีกรณีครูละเมิดเด็ก แม้จะยังไม่มีเรื่องร้องเรียนมาให้คุรุสภาลงไปสืบหาข้อเท็จจริงควบคู่กับ สพฐ. หากเห็นว่ามีมูลให้ระงับใบอนุญาตฯ ไว้ก่อน ถ้าไม่ผิดค่อยคืนใบอนุญาตฯ แต่ถ้าผิดจริงก็ต้องเพิกถอนเป็นการถาวร เพื่อป้องกันไม่ให้ครูที่กระทำผิดกลับมาสอนได้อีก.