catsแดก

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ. 2558 โดยให้เขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตพื้นที่ที่ประสงค์เปิดสอบได้ดำเนินการจัดสอบ ภาค ก เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมี กรณีการแชร์รูปภาพหน้าปกข้อสอบ พร้อมชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร ที่ระบุว่าเป็นผู้สมัครสอบในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (สพม.22) จนเป็น ที่วิพากษ์วิจารณ์กันในกระทู้ต่างๆ ถึงกรณีนี้ว่า เป็นการนำเครื่องมือถ่ายภาพ หรือโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไร รวมไปถึงมีผู้ตั้งข้อสังเกตุว่า กรรมการคุม สอบเป็นผู้ถ่ายภาพข้อสอบมาเผยแพร่หรือไม่นั้น 

ครูบ้านนอกดอทคอมได้รับการเปิดเผยจาก นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่า ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้มีมาตรการในการควบคุม และดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความรัดกุม บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกขั้นตอน โดยสนามสอบที่ปรากฎชื่อ-สกุล ตามภาพที่ปรากฏนั้น เป็นสนามสอบโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม ซึ่งได้ดำเนินการสแกนวัตถุ ของผู้เข้าสอบในสองขั้นตอน คือ การสแกนผ่านการเดินผ่านประตูระบบตรวจสอบวัตถุ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสนามบินนครพนม ในขั้นแรก จากนั้น เมื่อผู้เข้า สอบได้ผ่านการสแกนวัตถุรอบแรกแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ใช้เครื่องสแกนมือ กวาดรอบตัวอีกรอบ เหมือนการตรวจบุคคลผ่าน-เข้า ออกในสนามบิน ที่เป็นระบบสากลที่ใช้กัน และมีการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการกำกับและควบคุมห้องสอบในการปฏิบัติตามมาตรการการกำกับ ดูแล การสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการให้กรรมการที่ได้รับมอบหมาย ถ่ายภาพผู้เข้าสอบ พร้อมกับถ่ายภาพบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและรายงาน สพฐ.ในลำดับต่อไป 

เหตุการณ์ดังกล่าว เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของกรรมการผู้กำกับห้องสอบ เนื่องจากผู้สมัครรายดังกล่าวไม่ได้เดินทางมาสอบ ทางกรรมการกำกับห้องสอบจึงได้ถ่ายภาพบัตรประจำตัวสอบของผู้ที่ขาดสอบไว้เป็นหลักฐาน เพื่อส่งรายงานให้ผู้บังคับบัญชา โดยที่ยังไม่มีการเปิดซองข้อสอบซึ่งบรรจุในห่อพลาสติกแต่อย่างใด และผู้เข้าสอบที่ปรากฏชื่อดังกล่าว ได้สมัครสอบไว้สองแห่ง และได้เลือกสอบในเขตพื้นที่อื่น มิได้เดินทางมาสอบที่สนามสอบของสพม.22 รวมทั้งไม่มีส่วนรู้เห็นในกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งทางคณะกรรมการอำนวยการได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อสอบยังไม่ได้ทำการเปิด และเป็นการถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและเป็นการทำหน้าที่ของกรรมการควบคุมห้องสอบ ซึ่งอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ทำให้ภาพดังกล่าวเผยแพร่ออกไปจนเป็นที่วิจารณ์อย่างกว้างขวาง 

อย่างไรก็ดี ผอ.สพม.22 ได้กล่าวว่า ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ไม่ได้นิ่งนอนในในกรณีดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว และเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ ยุติธรรมในการดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว และได้รายงานสถานการณ์ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ขอให้ทุกท่านได้สบายใจว่า สพม.22 ไม่ได้เพิกเฉยต่อกรณีดังกล่าว และได้ดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามระเบียบปฏิบัติทุกประการ

 

ที่มา http://www.kroobannok.com/74799