โรงเรียนบ้านคลองเสือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 4 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน เอกวิทยาศาสตร์ ดังนี้

รับสมัครพนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี เอกวิทยาศาสตร์
เงินเดือน :  18,000.- บาท
สถานที่รับสมัคร : ยื่นใบสมัครได้ที่  โรงเรียนบ้านคลองเสือ
  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่รับสมัคร :  23-29 พฤษภาคม 2558
วัน/สถานที่สอบ : 7 มิถุนายน 2558
วันประกาศผลสอบ : 9 มิถุนายน 2558

Click to access news_180558_1.pdf