โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน เอกคณิตศาสตร์ ดังนี้

รับสมัครครูอัตราจ้าง

วุฒิ/วิชาเอก: เอกคณิตศาสตร์
เงินเดือน :  15,000.- บาท
สถานที่รับสมัคร : ยื่นใบสมัครได้ที่  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ
  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่
วันที่รับสมัคร :  26-29 พฤษภาคม 2558
วัน/สถานที่สอบ : 30 มิถุนายน 2558
วันประกาศผลสอบ : 31 มิถุนายน 2558