ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน เอกพลศึกษา ดังนี้ 

 

รับสมัครพนักงานราชการ

วุฒิ/วิชาเอก: เอกพลศึกษา
เงินเดือน :  18,000.- บาท
สถานที่รับสมัคร : ยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดอ่างทอง
  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง
วันที่รับสมัคร :  25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2558
วัน/สถานที่สอบ : 8 พฤษภาคม 2558
วันประกาศผลสอบ : 10 พฤษภาคม 2558

http://special.obec.go.th/Upload/News/Files/FILE0053960001.zip