ระ กาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1

 

สิ่งที่แนบมาด้วย : 5216_2015-07-07.pdf   [อ่านทั้งหมด]

แสดงความเห็นเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางเว็บ