เปิดสอบ องค์การเภสัชกรรม รวม 158 อัตรา

332

ประกาศองค์การเภสัชกรรม

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน, จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

 

ด้วย องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 59 อัตรา และจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 99 อัตรา รวมทั้งหมด 158 อัตรา ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. พนักงาน จำนวน 59 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 (7 หน้า)

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท จำนวน  :  2 อัตรา

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน  :  18 อัตรา

วุฒิการศึกษา ปวส. จำนวน  :  8 อัตรา

วุฒิการศึกษา ปวช. จำนวน  :  29 อัตรา

วุฒิการศึกษา ม.6 จำนวน  :  2 อัตรา

 

2. ลูกจ้างชั่วคราว

2.1 ลูกจ้างชั่วคราว สัญญาจ้าง 2 ปี 69 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 (5 หน้า)

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน  :  2 อัตรา

วุฒิการศึกษา ปวส. จำนวน  :  7 อัตรา

วุฒิการศึกษา ปวช. จำนวน  :  18 อัตรา

วุฒิการศึกษา ม.3/ม.6 จำนวน  :  42 อัตรา

2.2 ลูกจ้างชั่วคราว สัญญาจ้าง 1 ปี 30 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 (3 หน้า)

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน  :  2 อัตรา

วุฒิการศึกษา ปวส. จำนวน  :  5 อัตรา

วุฒิการศึกษา ปวช. จำนวน  :  10 อัตรา

วุฒิการศึกษา ม.3/ม.6 จำนวน  :  13 อัตรา

 

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน, ลูกจ้างชั่วคราว รวม 158 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กันยายน 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.gpo.or.th หรือ https://gpo.job.thai.com

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  องค์การเภสัชกรรม

– เอกสารแนบ

แสดงความเห็นเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางเว็บ