ประกาศองค์การเภสัชกรรม

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน, จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

 

ด้วย องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 59 อัตรา และจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 99 อัตรา รวมทั้งหมด 158 อัตรา ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. พนักงาน จำนวน 59 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 (7 หน้า)

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท จำนวน  :  2 อัตรา

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน  :  18 อัตรา

วุฒิการศึกษา ปวส. จำนวน  :  8 อัตรา

วุฒิการศึกษา ปวช. จำนวน  :  29 อัตรา

วุฒิการศึกษา ม.6 จำนวน  :  2 อัตรา

 

2. ลูกจ้างชั่วคราว

2.1 ลูกจ้างชั่วคราว สัญญาจ้าง 2 ปี 69 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 (5 หน้า)

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน  :  2 อัตรา

วุฒิการศึกษา ปวส. จำนวน  :  7 อัตรา

วุฒิการศึกษา ปวช. จำนวน  :  18 อัตรา

วุฒิการศึกษา ม.3/ม.6 จำนวน  :  42 อัตรา

2.2 ลูกจ้างชั่วคราว สัญญาจ้าง 1 ปี 30 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 (3 หน้า)

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน  :  2 อัตรา

วุฒิการศึกษา ปวส. จำนวน  :  5 อัตรา

วุฒิการศึกษา ปวช. จำนวน  :  10 อัตรา

วุฒิการศึกษา ม.3/ม.6 จำนวน  :  13 อัตรา

 

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน, ลูกจ้างชั่วคราว รวม 158 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กันยายน 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.gpo.or.th หรือ https://gpo.job.thai.com

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  องค์การเภสัชกรรม

– เอกสารแนบ