งกฤษชั้น ป. 1 หรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ชั้น ป. 1 ก็เอามาประยุกต์ใช้กันเองนะฮะ ถ้ามีอะไรติดขัดก็ทิ้งข้อความได้นะคับ

ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 แบบรวมชุด(ล่าสุด)

สาระการเรียนรู้

Vocabulary : what, name, your, I’m
Structure : What’s your name? I’m (ชื่อ).
Function : Asking about someone’s name
หน่วยที่ 1

– บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย และประโยคที่ใช้แนะนำตนเอง เช่น Hi, Hello
– คำและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น บอกชื่อ
– วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การใช้สีหน้าและท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนำ
ตัวเองหรือผู้อื่น
– กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การร้องเพลง

หน่วยที่ 2

–  บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย และประโยคที่ใช้แนะนำตัวเอง
–  คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน เช่น look, listen, stand up, sit down, open your book
–  คำศัพท์ และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
เช่น    What’s your name?           My name’s ……. .
–  คำและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น บอกชื่อ

ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 1
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 2
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 3
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 4
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 5
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 6
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 7
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 8
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 9