ปล. หากท่านใดต้องการไฟล์  Word กรุณาส่งข้อมความถึงเรา และทางทีมงานมีไฟล์ตัวอย่างให้ท่าได้ดู
หากท่านต้องการไฟล์ จริงๆกรุณา ส่งผ่านข้อความไปยัง เพจ Kru2day
หน่วย-๑-น้ำใส    ไฟล์ wORD
หน่วย-๑-น้ำใส หน่วย-๒-ใจหาย หน่วย-๓-ครัวป่า หน่วย-๔-กลัวทำไม หน่วย-๕-ชีวิตใหม่ หน่วย-๖-มีน้ำใจ หน่วย-๗-นักคิดสมองใส หน่วย-๘-โลกร้อน หน่วย-๙-รักพ่อ-รักแม่ หน่วย-๑๐-เข็ดแล้ว หน่วย-๑๑-เด็กดี หน่วย-๑๒-ชาติของเรา หน่วย-๑๓-ดอกสร้อยแสนงาม หน่วย-๑๔-นิทานอ่านใหม่ หน่วย-๑๕-รื่นรสสักวา หน่วย-๑๖-ไก่แจ้แซ่เสียง หน่วย-๑๗-ภาพวาดของสีเทียน หน่วย-๑๘-ยายกะตา