กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-ป.๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เพื่อนกัน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ไปโรงเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ พูดเพราะ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ เกือบไป หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ตามหา หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เพื่อนรัก เพื่อนเล่น หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ ช้างน้อยน่ารัก หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ เพื่อนรู้ใจ  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภูผา หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ วันสงกรานต์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ใบโบก ใบบัว หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ โรงเรียนลูกช้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-ป.๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ น้ำใส หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ รักพ่อ รักแม่ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ครัวป่า หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ใจหาย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ มีน้ำใจ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ นักคิดสมองใส แนวทางกำหนดหน่วยการเรียนรู้ฯ ป.๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ โลกร้อน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กลัวทำไม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ชีวิตใหม่ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ เข็ดแล้ว หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ ชาติของเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ เด็กดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-ป.๓
ไฟล์รวม

03

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-ป.๔
ไฟล์รวม
04

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-ป.๕

ไฟล์รวม

05

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-ป.6

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ จากผาแต้ม…สู่อียิปต์ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๖ พ่างเพี้ยงพสุธา หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๕ นิทานแสนสนุก หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๔ เสียแล้วไม่กลับคืน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ หนึ่งในประชาคม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ สี่ศิษย์พระดาบส หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ สวยร้ายสายลับ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ ช้อนกลางสร้างสุขภาพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ ไม้งามในสวนแก้ว หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ กลอนกานท์จากบ้านไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ละครย้อนคิด หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กทลีตานี หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อ่านป้ายได้่สาระ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ควาย ข้าวและชาวนา