เป็นไฟล์ Pdf น่ะครับ
แนวทางกำหนดหน่วยการเรียนรู้ฯ ป.๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ รักพ่อ รักแม่

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ โลกร้อน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ นักคิดสมองใส

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ มีน้ำใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ชีวิตใหม่ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กลัวทำไม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ครัวป่า

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ใจหาย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ ชาติของเรา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ เด็กดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ เข็ดแล้ว

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ น้ำใส